Nytt förslag om parkeringsavgift för motorcykel

Stockholm Stad arbetar aktivt för att främja miljövänliga och trängselminskande trafikalternativ så som kollektiv-, gång- och cykeltrafiken samtidigt som man försöker minska biltrafiken. Kommunens nya parkeringsplan är ytterligare ett grepp med detta i åtanke och innebär stora förändringar. 

En del av förslaget är att börja avgiftsbelägga motorcyklar och klass 1 mopeder. Förslaget gäller både innerstan och närförorterna och på sikt även utanför närförort. Avgiften ska ligga på 50 procent av bilavgiften och tidsintervallen för parkeringsavgiften ska också utökas. 

Förslaget ligger ute på remiss och besvaras i början av mars. Beslut fattas i april 2016 av trafiknämnden och i juni 2016 av kommunfullmäktige. Eventuellt genomförande ska startas i september samma år och pågå i etapper under de kommande två åren. I en artikel på sin hemsida vädjar Sveriges MotorCyklister att motorcyklar och mopeder i fortsättningen ska undantas.

– Stockholm och andra svenska storstäder måste se MC och mopeder som ett alternativ till bilen på sträckor där det inte är möjligt att åka kommunalt, promenera eller cykla. Det gör man i strategier i resten av Europa och världen. För SMC är det självklart att alla svenska kommuner ska se motorcyklar och mopeder som en del av lösningen på trängseln, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: