Nej till handhållen mobiltelefon

Under hösten har Transportstyrelsen skickat ut ett förslag på remiss som innebär att handhållen mobiltelefon förbjuds under körning. SMC säger att de är positiva till förslaget eftersom alltför många motorcyklister skadas och dödas av ouppmärksamma förare i andra fordon. Felaktig mobiltelefonanvändning kan ha bidragit till dessa olyckor, uppger SMC på sin hemsida.
 
Nuvarande lagstiftning har inte uppnått önskad effekt och förarna fortsätter att använda mobiltelefon och annan utrustning på ett trafikfarligt sätt.  Svenska trafikanter är inte heller medvetna om innebörden av nuvarande lagstiftning. Den är otydlig och svår att tillämpa för polisen, vilket kan förklara att endast cirka 80 personer per år rapporteras för överträdelse. 
 
Förändringen i lagtexten har fetmarkerats nedan och det är denna förändring som SMC är positiva till:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Föraren får därvid inte använda mobiltelefon på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”
 

Förutom förslaget mot handhållen mobil föreslår SMC dessutom att polisen i olycksutredningar ska göra sökningar hos mobiloperatörerna samt skärpta påföljder i de fall där trafikanters leder till dödade och svårt skadade.