Motorcyklister är säkerhetsmedvetna

Här följer pressmeddelandet från SMC;

​Motorcyklister är säkerhetsmedvetna!

MC-körning kommer aldrig att bli riskfritt men det betyder inte att motorcyklister inte är säkerhetsmedvetna. En nyligen genomförd attitydundersökning bland knappt 700 motorcyklister visar att motorcyklister är mycket medvetna om sin egen säkerhet. Däremot skiljer sig deras åsikter mot andra trafikantgrupper.

Motorcyklister använder personlig skyddsutrustning i mycket hög omfattning. Även om lagen endast kräver hjälm använder många alltid heltäckande skyddsutrustning. Närmare 60 % använder alltid separat ryggskydd. 27 % har ABS-bromsar på sin motorcykel idag men hela 80 % kommer att efterfråga detta då man köper nästa motorcykel. Hela 60 % har någon gång deltagit i frivillig fortbildning en eller flera gånger.

– Resultatet är positivt och visar tydligt att motorcyklister är väl medvetna om sin egen säkerhet och vidtar egna åtgärder för att minska risken för en olycka”, säger Maria Nordqvist, SMC.

– Motorcyklisterna har en bättre attityd till nykterhet jämfört med bilister. Färre motorcyklister har kört då man druckit alkohol eller använt droger, färre har kört dagen efter eller har åkt med någon som varit påverkad. Då det gäller hastighet har dock motorcyklisterna en sämre attityd jämfört med bilister till hastighetsgränserna, säger Nils Petter Gregersen, NTF. Vilken motorcykel man kör har också betydelse för attityd till hastighet.

Motorcyklister är inte kritiska till mitträcken under förutsättning att de är utformade och placerade utifrån ett MC-perspektiv. Dagens vajerräcken är man mycket negativa till.

Det mest anmärkningsvärda resultatet är var motorcyklisterna fått sitt säkerhetsmedvetande. Informations- och utbildningskällor inom det egna MC-kollektivet ligger på elva av de tolv högst rankade faktorerna. Allra viktigast säger motorcyklisterna att MC-kompisar är, följt av SMC. Endast utbildning vid trafikskola lyckades klämma sig in på tredje plats bland information och utbildning inom det MC-kollektivet.

– Jag är glatt överraskad men samtidigt inte särskilt förvånad”, säger Maria Nordqvist. ”SMC har arbetat med säkerhetsfrågor för motorcyklister i över 40 år och har lång erfarenhet. Som motorcyklist väljer man att söka kunskap och erfarenhet av andra experter, nämligen motorcyklisterna. SMC har en viktig funktion att fylla då det gäller att sprida kunskap om motorcyklisternas utsatthet och specifika egenskaper, fortsätter Maria Nordqvist.

2 000 medlermmar i Sveriges MotorCyklister, SMC, fick under maj-juni en enkät om attityder och åsikter om trafiksäkerhet. NTF och SMC har tillsammans utformat och analyserat svaren. Det första resultatet presenteras idag på den årliga Tylösandskonfernsen.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: