Motorcyklar med gult ljus syns bättre

I juni förra året rapporterade vi att VTI, Stadens väg och transportforskningsinstitut, påbörjat en undersökning för att se om gult lyktglas på motorcyklar syns bättre i trafiken. Målet var att se om det är möjligt att öka motorcyklisters synlighet i trafiken och därmed minska antalet omkomna och allvarligt skadade, främst i kollision med annat fordon som är hälften av fallen. 

 – En bidragande orsak till dödsolyckor eller andra allvarliga incidenter kan vara andra trafikanters svårigheter att upptäcka motorcyklister och korrekt bedöma deras position och hastighet, säger Christopher Patten som är forskare på VTI.

Genom enkäter, intervjuer, fält- och laboratoriestudier har VTI kommit fram till att gult ljus syns bättre än ett vitt i en mängd av andra vita lyktor i trafiken. Man vågar dock inte dra någon generell slutsats, då studien inte undersökt hur det gula ljuset uppfattas i olika trafik- och väderförhållanden. 

Vad tycker du om gult lyktglas på motorcyklar?