Motorcykelvänliga räcken invigda

 

Trafikverket har invigt ett 60 meter långt motorcykelvänligt vägräcke utanför Åkersberga. Det är ett av tre räcken i Sverige, de andra testas i Botkyrka och Jönköping, som ingår i ett test där man undersöker hur räcket fungerar i praktiken. Teststräckorna har valts ut tillsammans med Sveriges Motorcyklister.

– Allra viktigast för att höja säkerheten är att hålla hastighetsgränserna och att motorcyklarna har låsningsfria bromsar. Men räckenas utformning kan också bidra och är något vi behöver titta närmare på, säger Ulrika Honauer, Trafikverkets ställföreträdande regionchef i Stockholm.

Undersöker hur skyddet fungerar
Räckena är utrustade med ett så kallat underglidningsskydd, som är till för att förhindra att motorcyklister glider in under räcket vid olyckor. Trafikverket ska nu undersöka hur skyddet fungerar, samt hur det påverkar vinterväghållning, småviltpassage och reparationer.