Minskad motorcykelförsäljning

Nedgången ligger i dagsläget på minus 21,7 procent jämfört med samma period 2007 men nedgången i antalet motorcykelregistreringar är ändå inte så stor som den ser ut menar Per Johansson, VD på McRF.

– Ett stort antal motorcyklar ställdes i trafik i slutet av 2007 för att klara övergången till det nya regelverket avseende emissioner, säger Per Johansson i ett pressutskick och menar att när man tagit hänsyn till de registreringar som skedde i slutet av 2007 och minskningen av parallellimporten stannar nedgången för ”den ordinarie moped- och motorcykelbranschen” på minus 4,8 procent.

Här nedan finns siffror ur registreringsstatistiken till och med juli 2008

Fordonstyp
Motorcyklar 10 342 nyregistrerade fordon (-21,7 procent)
Quadricycles 3 731 (-11,5 procent)
Moped 22 787 (-8,8 procent)
ATV 3 756 (-9,5 procent)

Liknande siffror hittar vi från hela Europa. Försäljningen bromsar in i merparten av de europeiska länderna.

Glädjande är dock att rekordmånga motorcyklar vhar kommit ut på vägarna. Antalet motorcyklar i trafik var 30 juni 296 782 stycken. Motsvarande siffra den 31 juli är 300 057 motorcyklar i trafik.

– Att spränga 300 000-vallen var min förhoppning inför 2008 och att vi nu gjort det är mycket bra och visar att motorcykeln är ett attraktivt fordon säger Per Johansson VD på McRF.