Miljöpartiet: ”Förbjud bensin och diesel”

Det är i DI Debatt som Karin Svensson Smith, klimatansvarig i Miljöpartiet och ordförande i riksdagens trafikutskott, skriver om hur man bör minska utsläppen från drivmedel. Svensson Smith pekar ut tre anledningar till att en ny lösning krävs; koldioxidskatten funkar inte om olja blir billigare, EU:s regelverk förhindra subvention av förnybart och stabila villkor behövs för att företagare ska våga satsa på förnybart. 

”Det är dags för drivmedelspolitiken att höja blicken och seriöst ta ansvar för att skapa ett transportsystem som är fossilfritt inom 15–20 år. Det språnget kan inte tas genom att steg för steg höja koldioxidskatten utan det kräver att fossila drivmedel förbjuds.”

Svensson Smith anser att en kvotplikt bör utformas för att Sverige ska bli fossilfritt. 

”En framtida kvotplikt bör utformas så att andelen flytande och gasformiga biodrivmedel som klarar högt ställda kriterier för klimat, miljö, hälsa samt etik ökar. Kvotplikten kan utformas som en plikt att minska utsläppen, en reduktionsplikt. På sikt bör kvotplikten höjas till en förnybartandel på 100 procent – då skulle de fossila bränslena i praktiken vara förbjudna.”

Svensson Smith pekar också på att en begränsning av mängden fossila drivmedel som får säljas kan vara en lösning.

Vad tycker du om kvotpliktslösningen? Kommentera och rösta nedan!