Mer trafik men mindre utsläpp

Det framgår av statistik som presenteras av Transportstyrelsen och Trafikverket. Minskningen förklaras med ökad användning av biobränslen och allt snålare personbilar.

– Även om personbilarnas utsläpp har minskat med sju procent sedan 1990 har utsläppen från vägtrafiksektorn ökat med nio procent under samma tidsperiod. Det är lätta och tunga lastbilar som uteslutande står för ökningen, säger Lars Nilsson, miljödirektör Trafikverket, som menar att energieffektiviseringen av personbilar inte är tillräcklig för att nå klimatmålen.

– Därför behövs en satsning på bättre tågförbindelser, kollektivtrafik och gång och cykel, men också transportsnåla tillgängliga städer, så att tillgängligheten inte behöver försämras i arbetet för att nå klimatmålen. Godstrafikens utsläpp måste också ned.

Transportstyrelsen och Trafikverket noterar också att koldioxidutsläppen hade minskat med ungefär tre procent om trafiknivån från 2010 varit oförändrad.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: