MC-Visionen 2.0 presenterad

2008 presenterade SMC den första utgåvan av MC-Visionen. Det har nu gått sex år och en uppdaterad version av MC-Visionen har tagits fram. 

Bland annat behandlas begreppet Extremt Beteende, där en stor andel som omkommer på motorcykel inte har körkort, och hur Sverige kan bli en säkrare miljö för motorcyklister. I Nollvisionen inkluderas inte motorcyklister, därför lägger SMC fram förslag på förbättringar och hur antalet skadade och omkomna motorcyklister kan minska. 

MC-Visionen 2.0 går att läsa i sin helhet här.