Många vägarbeten i sommar

 

På flera håll i landet kommer många stora och små vägarbeten att pågå i sommar. Essingeleden i Stockholm, E4-projektet i Umeå, E4 genom Sundsvall, E22 mellan Söderköping och Tingstad och väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping är några exempel på mer omfattande projekt.

I Västra Götalands län byggs till exempel E6 om på flera platser och i Skåne län utförs arbeten på E22 och E65  

Anledningen till att de stora jobben görs på sommaren beror förutom det gynnsammare klimatet på att arbetspendlingen då är mindre intensiv. Samtidigt måste man samsas med semesterresenärerna.

– Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för att vi gör våra vägarbeten för deras skull, säger Jan Pettersson. Dessutom kan jag garantera att vi i varje given situation gör allt för att minimera störningarna under tiden arbetena pågår, till exempel försöker vi undvika beläggningsarbeten då vi vet att det är extra mycket trafik såsom på fredag eftermiddagar, säger Jan Petterson, underhållschef på Trafikverket.