Ledare #3.15

Statistik är ett bra verktyg, vet man hur man ska tolka den finns det mycket att lära. Jag har plöjt genom en 90 sidor lång djupstudie från Trafikverket som avhandlar olycksutvecklingen på motorcykel samt moped och jag tänkte dela med mig av godbitarna.

Det studien till en början slår fast är att antalet motorcyklar i trafik, från 1984 till 2011, ökade från  100 000 till 300 000.  I tillägg till detta ökade det totala antalet körda kilometer från 420 miljoner till 760 mellan 2000 och 2011 enligt Bilprovningen. Alltså en väsentlig ökning av både antal fordon och körsträcka idag relativt 30 och 15 år sedan.

Antal förolyckade samt svårt skadade hojåkare har i absoluta tal legat ganska stilla genom åren, däremot har andelen relativt antal hojar samt körda mil minskat rejält. Från 1983 till 2011 reducerades risken, sett till antal fordon, med cirka 80 procent. Att som många vill göra gällande, att det är ABS-bromsar som lett till detta, finner jag dock inget direkt stöd för i studien. Den enda klockrena koppling som finns att dra är att genomsnittsålden bland motorcyklister ökat under samma period med nästan 25 år – att man blir klokare med åren gäller alltså även hojåkare.

Värt att notera är att risken att skada sig/omkomma vid en eventuell olycka dock är lika stor idag som för 30 år sedan.

 

Det finns ett antal högriskindikatorer. För det första är körkort av avgörande betydelse, 25 procent av de som omkommer saknar körkort. Inte sällan har dessa 25 procent också satsat på att köra alkohol/drogpåverkade utan hjälm på en hoj som inte är deras egen – håll alltså koll på dina nycklar.

Det andra är sporthojar som är kraftigt överrepresenterade i statistiken, följt av custom. Sedan har vi återigen åldern, dels på föraren men också hur länge denne haft körkort samt ägt -motorcykeln i fråga. Bortsett från körkortslösa innehar en ung man med färskt körkort (inom tre år) på en nyinköpt sporthoj jumboplatsen i Trafikverkets studie. Känner du dig träffad? Bra!

Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor, cirka hälften, följt av korsningar och sedan möten. I korsningar är oftast bilisten vållande, mötesolyckor handlar mest om att motorcykeln kommit över i mötande körfält. Läser man mellan raderna ser man att bristande fordonskontroll i kombination med för hög fart är den vanligaste olycksorsaken.

Det finns mycket vi kan lära av detta, men framför allt att inte ha en övertro på vår förmåga, vår utrustning eller motorcykelns säkerhetssystem. Och om du känner att du måste gasa av dig, gör det på ett säkert sätt (exempelvis på en bandag).

Magnus Wallner, chefredaktör

%d bloggare gillar detta: