Lågt samband mellan äldres sjukdomar och olyckor

Obligatoriska hälsokontroller för trafikanter över en viss ålder har varit omdiskuterat i Sverige, vi är ett av få europeiska länder som inte har infört några. Inga positiva effekter har kunnat påvisas av den här typen av kontroller, varpå det inte införts. Transportstyrelsen har gjort en studie som matchar olycksdata och sjukvårdsdata, för att se om det faktiskt finns någon relation mellan åldersrelaterade sjukdomar (för personer som fyllt 65 år) och inblandning i trafikolyckor. 

Resultatet visar att förare med ålderstypiska sjukdomar som synfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar hade en ”viss, men låg ökad sannolikhet för olycka”. Förare med demens har lägre sannolikhet att vara inblande i olyckor, men det beror troligtvis på att en majoritet slutar köra i samband med diagnosen. 

– Slutsatsen vi drar är att resultaten inte talar för att vi behöver göra en större utredning för eventuellt införande av hälsokontroller för äldre bilförare, säger Marie Skyving, utredare på Transportstyrelsen.

Studien har bara tittat på bilister men Transportstyrelsens slutsats är att det inte finns ett behov av en större utredning om hälsokontroller för äldre förare. Studien visar däremot att epilepsi, diabetes, psykiska sjukdomar och bruk av substanser ökar risken för att vara med i en olycka i större utsträckning – dessa omfattar förare av alla åldrar och bör utredas närmare.

– De är missbruks- och beroendesjukdomar, psykiska sjukdomar, epilepsi och diabetes. De här sjukdomsgrupperna, förutom diabetes, debuterar ofta i yngre åldrar, och därför vill vi inte begränsa oss i ålder, säger Marie Skyving. Den här studien bidrar till vår regelutveckling. Vi behöver skapa egen kunskap som baserar sig på våra svenska förhållanden och förutsättningar.

Diskutera: Vad tycker du om Transportstyrelsens rapport?