Kör Barncancermilen 22 september!

MC-Nytt är huvudsponsor i det rikstäckande evenemanget där varenda krona du skänker går oavkortat till Barncancerfonden. Evenemanget som går för första gången avses bli årligt.

För att vara med, sätt in 150 kronor eller valfritt belopp på Barncancerfondens postgiro (90 20 90 – 0) och skicka in kvittot senast den 14 september med det antal mil du tänker köra. Märk talongen ”Milen 2007”.
Den 22 september fylls förhoppningsvis vägarna av motorcyklister villiga att hjälpa.

Barncancerfonden står som enda förmånstagare till detta evenemang. Barncancerfondens Johan Björkman ser det som ett mycket positivt grepp att motorcyklister organiserar sig för den goda saken. Alla donerade pengarna går oavkortat till Barncancerfondens verksamhet.

-Ja, genom att inbetalningskvitto också gäller som startbevis för Barncancermilen är vi garanterade att pengarna går till rätt ändamål, säger Johan Björkman. Jag hoppas verkligen att detta viktiga initiativ blir en framgång och att alla hojåkare som deltar känner att de gör nytta när de kör för de cancersjuka barnen.

På hemsidan går det att se vilka organiserade körningar som ordnas. MC-Nytt har naturligtvis en egen samkörning för dem som vill. På Barncancermilens forum finns information om var alla körningar äger rum.

Kör du också!