Klimatmål kräver chockhöjt bränslepris – över 40 kronor per liter

Regeringen har som mål att Sverige ska ha en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen. 2030 ska inga bilar tankas med drivmedel som bensin och diesel.

För att nå dit krävs kraftfulla ekonomiska styrmedel, enligt en färsk rapport från Konjunkturinstitutet. I rapporten, som lämnades till regeringen på tisdagen, slår institutet fast att koldioxidskatten måste höjas med 900 procent.

En sådan chockhöjning skulle innebära att priset för en liter bensin eller diesel ökar till över 40 kronor, jämfört med dagens priser som varierar mellan 14 och 15 kronor.

Forskarna vid Konjunkturinstitut noterar också i rapporten att Sverige är det enda landet inom EU som siktar på en fossiloberoende fordonspark till 2030.

Diskutera: Kraftigt höjd bränsleskatt – rätt eller fel?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: