Iron Butt nu etablerat i Sverige

Iron Butt Association Sweden (IBA Sweden) är en förening för svenska motorcyklister som är övertygade om att en motorcykel är gjord för att köras hårt och långt.
Föreningen som bildades december 2008 har som syfte att sprida kunskap om genomförandet av IBA-godkända motorcykelresor i Sverige och befrämja trafikkultur och trafiksäkerhet i motorcykeltouring. Utöver att informera om Iron Butt Associations verkamhet är IBA Sweden även befullmäktigad att godkänna och certifiera svenska motoristers IBA-körningar. Från IBA Sweden kan du även få råd inför dina långdistans körningar.

Medlem i IBA Sweden blir du genom att köra en långtur. Medlemskapet är en belöning för att du har klarat av ”inträdesprovet” SS1000 d.v.s. har kört med motorcykel 1609 km inom 24 timmar. För att godkännas skall resan dokumenteras enligt reglerna från den internationella föreningen Iron Butt Association.
IBA finns bl.a. i Kanada, Brasilien, England, Finland och nu även i Sverige. Föreningens karaktär och säregenhet framgår väl av IBA-slogan, ”The World Is Our Playground.”

Du kan kontakta Kai Widenius på president@ironbutt.se, eller 070 55 67 290 om du vill veta mer.