Inget krav på TPMS i Sverige

Syftet med TPMS – Tyre Pressure Monitoring System – är primärt att sänka bränsleförbrukningen är därmed också CO2-utsläppen. I Sverige anser dock Transportstyrelsen att det räöcker med att vi skiftar däck två gånger om året och att vi då kollar trycket. Att kolla däcktrycket med kanske upp till åtta månaders mellanrum är dock väldigt glest. I praktiken kommer dock de flesta bilar få TPMS som standardutrustning, även om man som kund i Sverige aktivt kommer att kunna välja bort det om man nu absolut inte vill ha det.

För oss som kör motorcykel handlar trycket dock primärt inte om förbrukning utan om vägegenskaper. Ett tryck som väsentligt skiljer sig från det rekommenderade trycket påverkar motorcykelns beteende negativt och eftersom förändringen sker gradvis är risken stor att man löpande vänjer sig vid motorcykelns förändrade signaler och alltså inte uppmärksammar det förrän det eventuellt är för sent.

Däckbranschen brukar rekommendera att man kontrollerar trycket åtminstone varannan vecka. Vid kampanjer som exempelvis Michelin haft vid Mälaren Runt har det visat sig att så många som var fjärde hojåkare körde runt med kraftigt felaktigt tryck, något som dels blir dyrt i form av onödigt slitage men också kan vara en stor risk.

Vad tycker du, borde det bli lag på TPMS även för motorcykel?