Hyltes farliga rondellhästar borttagna

Sveriges Motorcyklister bland flera andra har klagat på rondellhästarna vid de två cirkulationsplatserna på Nissastigen i  Hylte, mellan Falkenberg och Värnamo. Klagomålen har handlat om hästarnas utformning och placering, vilket anses öka skaderisken för utsatta trafikanter som motorcyklister.

”Det byggs mängder av cirkulationsplatser runt om i Sverige för att öka säkerheten. Men tyvärr väljer också kommuner att montera stora och vassa installationer mitt i rondellen. Placeringarna stämmer inte alls överens med de regler som gäller för utformning av gator och vägar. För SMC är detta en viktig fråga eftersom forskning visar att motorcyklister är överrepresenterade i olyckor i cirkulationsplatser” skriver SMC i ett pressmeddelande

Man påpekar också att man är tacksam för att kommunen har lyssnat på kritiken rondellhästarna har fått de senaste två åren och valt att ta bort dem, för en konventionell rondell istället.  

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: