Höjda fortkörningsböter

Bakgrunden är att bötesnivåerna legat fast sedan 1992 och de behöver nu höjas enligt regeringsförslaget. I ett utkast som Svenska Dagbladet tagit del av ska högsta bötesbeloppet fördubblas från 2000 till 4000 kronor och det högsta beloppet för gemensamt straff från 5000 till 10000 kronor.