Hjälmar, lagar och rätt!

Du vill ha personlig prägel på det som är ditt men har du koll på vad som gäller? Vissa lackar om sina hjälmar medan andra klistrar på dekaler. Det finns också de som köper lustiga överdrag med hundöron till hjälmen och gasar runt. Får man göra det? Svaren är inte helt okomplexa. Varken dekaler, omlackning eller överdraget till hjälmen är tillåtet enligt tsv:s föreskrifter om skyddshjälm [Föreskrift tsv fs 1987:10] men leder inte direkt till böter. En nitisk polisman kan dock rapportera till åklagare att den hjälm du åkt med är förvanskad och per definition inte längre är en motorcykelhjälm. Åklagaren avgör om dina åtgärder på hjälmen strider mot TSV FS 1987:10.

Om du har oturen att råka ut för en olycka och försäkringsbolaget finner att dessa åtgärder eller ens avsaknad av hjälm varit orsaken till uppkommen eller förvärrad skada varken reducerar de ersättningsgraden eller kräver att du betalar tillbaka.
–Nej, vi gör inte så, säger Dan Falconer på försäkringsbolaget If.
Dan berättar vidare att när det gäller nedsättning av personskadeersättning från trafikförsäkringen så kan det endast ske i samband med uppsåt eller rattfylleri i kombination med vårdslöshet. Man blir inte återbetalningsskyldig utan försäkringsbolaget sätter ned ersättningen med max tio procent.
–Trafikskadelagen är skriven så människan skall vara berättigad till vård och skall inte bli satt med övermäktiga skulder.

Det finns alltså inget givet bötesbelopp för brukande av omlackad eller klistermärkesförsedd hjälm, inte heller särbehandlas du av försäkringsbolagen om du kört med en hjälm som inte möter kraven från tsv fs 1987:10.
Vi pratade med Luca Farina på Nolan Group om de anser det olämpligt att  lacka om och sätta dekaler på hjälmar.
–Jag ser inget skäl till varför en rimlig applicering av dekaler på, eller omlackering av, en hjälm skulle verka menligt på hjälmens skyddsfunktion.
Luca säger också att problemet med lackering av hjälmar är att de inte vet vilka lösningsmedel som används och hur de påverkar hjälmens skal så han säger hellre generellt nej till omlackering än att säga det är fritt fram att lacka hur man vill. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet men oavsett vad du vet om lacker och dess inverkan på hjälmen strider en omlackning mot TSV FS 1987:10.

E-märkningen av hjälmar garanterar att de står pall för EU-föreskrivna normer och det är de som gäller inom eu. Importerar du en hjälm från usa får du en hjälm som är mer rigoröst och möjligen bättre testad än en E-testad och godkänd hjälm. Det spelar ingen som helst roll hur bra den hjälmen verkligen är då den inte är sis- eller E-märkt och godkänd för bruk på moped och motorcykel. Utan sis eller E-märkning klassas det inte som hjälm och du kan, enligt de skrivna lagarna, lika gärna ha åkt i stjärngossestrut.


Är E13-märkning opålitligt?
I bland annat importörled hörs upprörda röster om att en stor andel av de billigaste och enklaste hjälmfabrikat E-godkänns i Luxemburg (märkning E13) som sägs sakna eget testinstitut. Luxemburgs vägverk som utfärdar godkännandet har fritt att välja vilket institut som skall utföra dessa tester.

Det måste inte vara ett labb i det egna landet som gör testet.
Varför de billigaste hjälmarna anmärkningsvärt ofta bär E13 är ännu outrett. Regelverket är detsamma i hela EU men det kan antas att det tillämpas olika i olika medlemsländer.
[Artikel författad 2008]

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: