Fortkörningsböter till HD

Som vi tidigare har berättat om rådde det under några veckor under vintern ingen risk att få fortkörningsböter på 120-vägar då polisen själva inte visste vad som egentligen gällde. En man som uppmärksammade nyheten överklagade en bot han hade fått. Tingsrätten avslog men hovrätten tog upp fallet och friade mannen. Nu ska det gå vidare till Högsta domstolen. "Med hänsyn till det oklara rättsläget är det (…) viktigt att få en prövning i domstol", står det i riksåklagarens överklagande. 

Vad Högsta Domstolen kommer fram till kan ge riksåklagaren vägledning då drygt 15 000 fortkörningsböter på 120-vägar har delats ut under en treårsperiod.

%d bloggare gillar detta: