Forskare: Sänk hastigheten i tätort

Trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola har analyserat de senaste årens forskning om hastigheter och olyckor, och kommit fram till att hastigheten inom tätorter bör sänkas till max 30 km/tim.

– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/tim är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/tim är risken för att dö eller skadas allvarligt ca 20 gånger större. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och delaktig i analysen.

Forskarna har tagit hänsyn till några olika faktorer då de dragit slutsatsen. Personer över 60 år är extra känsliga för krockar i över 30 km/tim, och i hastigheter under 30 km/tim fungerar samspelet mellan bilister, cyklister och gående betydligt bättre. Dessutom är bilförares spontana benägenhet att väja mot cyklister mycket starkare vid max 30 km/tim, då 70 procent av bilisterna hinner väja.

Men att sätta upp nya 30-skyltar har ingen större effekt på den verkliga hastigheten, anser man. I stället krävs någon form av systemskifte, med nya sätt att använda stadens ytor för ett bättre samspel mellan trafikanter, samt en anpassning av fordonen.

En sådan anpassning skulle kunna vara något system som kan begränsa hastigheten vid stadskörning.

– Dagens motorer är optimala för hastigheter i 50-90 km/tim och således inte anpassade för stadskörning. Det behövs mer forskning om hur ett system där det inte går att köra fortare än 30 km/tim skulle fungera i praktiken och hur det skulle upplevas av stadens invånare, säger Åse Svensson, som också deltagit i analysen.

Att det tar något längre tid att färdas genom staden lyfts fram som den enda nackdelen med en sänkt tätortshastighet.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: