Fords uppfinning värnar om motorcyklister

Att köra mellan köerna, så kallad ”lane-splitting”, sker lagligt sett i något av en gråzon. Det är praktiskt men kan också vara riskabel då bilförarna får för sig att byta fil och inte alltid upptäcker en motorcykel som närmar sig längs filmarkeringen bakifrån. 

Biltillverkaren Ford har lämnat in en patentansökan i USA som ska hjälpa bilisterna att upptäcka motorcyklister som utför lane-splitting. Det är en slags utökad döda vinkeln-varnare som tar hjälp av en bakåtriktad kamera, samt sensorer som detekterar ifall något närmar sig längs filmarkeringen.

Systemet skulle kunna gå in med både varningar eller ta över kontrollen över fordonet och göra en undanmanöver om så krävs. I sin patentansökan tänker sig Ford att tekniken ska användas för självkörande fordon. Men eftersom det redan existerar varningssystem för andra saker – ta till exempel Volvos Large Animal Detection som kan upptäcka älgar – kanske Fords skydd för motorcyklister snart blir verklighet.