För lite dosering på svenska vägar

Transportstyrelsen har anlitat teknikkonsultföretaget WSP för en rapport som granskar om svenska vägar är trafikfarligt utformade. Rapportförfattaren och civilingenjören Johan Granlund skriver där att en stor andel av de dödliga singelolyckorna skulle kunna byggas bort om vägutformningsreglerna uppdaterades för att passa moderna förhållanden.
 
I en artikel i tidningen Vi Bilägare (#2.17) säger Johan Granlund att dagens analysmodell bortser från flera fysiska krafter som påverkar ett fordon under kurvtagning. Det här har bland annat lett till en alldeles för låg maxgräns för doseringen av kurvor vilket ökar risken för sladd och vältning, enligt Johan Granlund. Han vill bland annat se en ökning av maximala lutningen i kurvor från 5,5 till åtminstone 10 procent för att förebygga detta. En annan fara är övergången från raksträcka med avrinning åt båda håll till doserad kurva. Där har rapportförfattaren funnit att vägbanan alltför ofta är helt plan, något som kan leda till vattenplaningsfällor.
 
Transportstyrelsen har tagit till sig uppgifterna och menar att föreskrifterna för tekniska krav på nya och ombyggda vägar kan komma att uppdateras redan till nästa år. Trafikverket menar tvärtemot rapportförfattaren att doseringen av kurvor inte tillhör de trafikåtgärder som ger stora trafiksäkerhetseffekter.
 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: