Fler tog MC-körkort under 2014

Ytterligare ett år närmar sig sitt slut och de sista körproven för A-behörighet har genomförts. Totalt tog alltså 8466 personer motorcykelkörkort (A, A1 eller A2-behörighet) under 2014, det är 751 fler än förra året som i jämförelse med ökningen under 2012 var ett negativt år. 

Det är en ökning med 9,7 procent. 523 personer tog A1-körkort, det vill säga för 125:a. 1527 personer tog A2-körkort, det vill säga 35 kW. 6416 personer tog A-behörighet, utan begränsning. Andelen kvinnor fortsätter dock sjunka, nu den längsta på 15 år – 14 procent. 

SMC har en tabell med 2000-talets statistik. Där syns det tydligt att i jämförelse med de senaste fem åren så är det ett av de bättre, även om vi inte är tillbaka på de nivåer som 2001-2009 såg.