Fler tar körkort för motorcykel

Trafikverket har släppt statistik kring körkort under första halvåret 2015 och givetvis har SMC slagit ihop det med sin tidigare statistik och analys. Alla tre motorcykelklasser ökar och totalt är det 485 fler som tog hojkort i år i jämförelse med samma period förra året.

Det är den obegränsade klassen A som ökar mest, medan den för lätt motorcykel står så gott som helt stilla och A2 ökar mariginellt. Totalt har 3582 nya motorcyklister tillkommit hittills i år. 

SMC noterar att andelen kvinnor sjunker något – från 10,4 till 10,2 procent. Detta i jämförelse med 2003 då kvinnorna stog för drygt 21 procent.