Fler motorcyklar i trafik

Den sista juni fanns det 313 255 motorcyklar i trafik, vilket är 1 444 fler i jämförelse med samma datum för ett år sedan. Statistik från SCB visar att det samtidigt finns 264 912 motorcykelägare, uppmärksammar SMC

Motorcyklism är väldigt tydligt mansdominerat. Av alla Sveriges motorcyklar ägs 10,4 procent av kvinnor, medan männen står för 233 748 stycken. 3653 står på företag. Majoriteten är givetvis Tung MC, medan endast 10 010 är Lätt (A1). 

Glädjande är att nyregistreringen av motorcyklar fortsätter peka uppåt. Enbart under juni tillkom 1704 stycken, vilket är 11 procent mer än förra året. Årets första halvår har överlag sett goda tvåsiffriga ökningar.