Fler förolyckade motorcyklister i USA

För tredje året i rad har antal förolyckade motorcyklister ökat i USA, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har presenterat statistik för 2012. 4 957 motorcyklister (inklusive passagerare) dog i trafiken förra året, i jämförelse med 4 630 år 2011. Även antalet skadade ökade med 15 procent, upp till 93 000. 

Alkohol var en återkommande faktor, 1 390 av de förolyckade motorcyklisterna var alkoholpåverkade. Inräknat alla fordonskategorier var alkohol en faktor i 30,8 procent av dödsfallen – totalt 10 332 förolyckade. 

En diskussion i USA pågår kring hjälmlagar, den amerikanska motorcykelorganisationen (AMA) rekommenderar alla att använda hjälm men anser inte att det ska vara lag på det. Stater utan hjälmlag hade 1 858 dödsfall där hjälm inte användes, motsvarade siffra för stater med hjälmlag var 178. NHTSA hävdar att staterna med hjälmlag och staterna utan hjälmlag har relativt jämt antal invånare.