Fler börjar köra moped

Det var 2009 som körkortskrav för moped infördes. Det gjorde att försäljningen de följande åren störtdök, men på senare år har vi sett långsamma ökningar igen och i år handlar det om en rejäl ökning. 

2013 ökade antalet utfärdade AM-behörigheter med 4,2 procent, 2014 ökade de med 10,7 procent och hittills i år har de ökat med hela 42 procent i jämförelse med första halvåret 2014! Speciellt glädjande är att antalet tjejer som tar AM-behörighet har ökat med 51 procent, antalet killar har ökat med 36 procent. 

– Att antalet utfärdade AM-behörigheter ökar är positivt ur många aspekter, mopeden är vettigt fordon för väldigt många. En grupp mopedister som växer är pendlaren som använder mopeden för resor till och från arbetsplatsen. Smidig i köerna, inga trängselavgifter och lätt att parkera är några av vinsterna som mopedpendlaren gör, säger Per Johansson, Vd för McRF.