Färre omkom i trafiken 2012

Transportstyrelsen har samlat de preliminära uppgifterna om antalet trafikdödade i Sverige 2012. Den långsiktiga trenden pekar mot färre omkomna och även jämfört med 2011 skedde en minskning. Trafiken ökade samtidigt svagt under 2012, med 0,3 procent.

296 personer dog i trafiken under 2012 jämfört med 319 personer året innan. I jämförelse med 2010, det ”bästa” året sedan 1940-talet när det gäller antalet trafikdödade, blev siffran däremot något högre. 2010 omkom 266 personer.

I synnerhet har antalet omkomna motorcyklister blivit färre. Idag är antalet nere på samma nivå som på 1990-talet, trots att motorcyklisterna har blivit dubbelt så många sedan dess.

Antalet omkomna fotgängare minskade från 54 under 2011 till 51 under 2012.

– Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om det är fler som omkommit i vägtrafiken i år jämfört med 2010 är den långsiktiga trenden att dödsolyckorna minskar. Det är ett långt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt, säger Staffan Widlert., generaldirektör på Transportstyrelsen.

Enligt Transportstyrelsen är bidragande orsaker till den förbättrade trafiksäkerheten sänkta hastigheter, kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna samt positiv utveckling av fordonssäkerheten.

Bilbältesanvändningen har aldrig varit så bra sedan mätningarna inleddes. Bland personbilsförare använde 98 procent bältet, jämfört med 97 procent året innan. Detta enligt preliminära uppgifter från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.