Färre mopedolyckor efter körkort

 

Moped är det mest olycksdrabbade fordonet för ungdomar men efter den 1 oktober 2009 då det blev krav på körkort för moped klass 1 (EU-moped) har antalet olyckor minskat.

Mellan 2009 och 2011 minskade det totala antalet mopedolyckor, med fall då bara fordonet skadats inräknade, med 25 procent. Olyckorna med personskador minskade med 30 procent mellan 2009 och 2011. Detta enligt försäkringsbolaget If. Kraftigast var minskningen av personskador mellan 2009 och 2010. Enligt STRADA-registret som samlar statistik från sjukhusen var det 2 004 mopedister som uppsökte sjukhus år 2009, jämfört med 1 323 år 2010. Det motsvarar en minskning med 34 procent.

Körkortskravet har dock också haft den effekten att antalet mopeder i trafik minskat med 13,5 procent mellan 2009 och 2011. 117 000 EU-mopeder fanns i trafik år 2011 enligt Trafikverket.

Diskutera: Har du märkt någon skillnad på mopedisters körstil?