Färre ​olyckor på moped

Antalet rapporterade olyckor på moped har minskat sedan 2010 men moppen är fortfarande det mest olycksdrabbade fordon som en 15-åring kan sätta sig på, detta enligt försäkringsbolaget If.
 
Mellan 2010 och 2014 inträffade 4 517 mopedolyckor med unga upp till 17 års ålder och varje år gör nära 1000 mopedister sig så illa att de måste uppsöka sjukvård.
 
– Sett till en tioårsperiod har antalet mopedolyckor nästan halverats. Det är naturligtvis glädjande, men mopedåkning är fortfarande bland det farligaste en 15-åring kan ta sig för, säger Dan Falconer, motorexpert på If.
 
2009 infördes körkortskrav för EU-moped vilket påverkat skadestatistiken. Förutom att bidra till ökad kunskap har körkortskravet gjort att antalet mopeder i trafik minskat, enligt If.
 
Diskutera: Borde reglerna kring mopeder förändras?