Ett nytt inlägg i försäkringsdebatten…

”Den nya trafikpremieskatten kommer inte att få så stor inverkan på motorcykel- och entusiastbilförsäkringar som debatten i media antytt.
Det förs för tillfället en bitvis livlig debatt i media om regeringens förslag på trafikpremieskatt. Dessvärre präglas diskussionsunderlaget inte alltid av underbyggd fakta.”

Det menar Christer Johansson, som efterlyser en mer nyanserad diskussion kring förslaget och då inte minst de delar som innefattar motorcykelsegmentet.

– Våra utredningar visar att premieskatten för vårt bestånd av motorcyklar i genomsnitt ligger i storleksordningen 280 kronor, säger Christer Johansson och fortsätter:

– Endast 5 200 av våra 105 000 kunder med motorcykel får en premieskatt som överstiger 500 kronor. Detta ska ses mot siffror som i media visat på en mer än fyrdubbel nivå gentemot vårt faktaunderlag.

– Vi är medvetna om att det finns grupper som kommer att drabbas relativt hårt av skatten. Men sett till hela mc-gruppen handlar det inte om så många som nuvarande debatt antyder .