En av tio ser knappt vägen

Bilprovningen har tillsammans med optikerföretaget Synoptik genomfört en synbesiktning på drygt 1000 bilister. I testet visade det sig att 18 procent hade så nedsatt synskärpa att de utgjorde en direkt trafikfara. Var tionde bilist skulle inte ens klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.

Båda grupperna hade en så nedsatt syn att de började se oskarpt redan efter en till två meter framför sig.

I undersökningen fick bilisterna även svara på frågor om synundersökningar i samband med körkortsförnyelser. 90 procent av de svarande ville att det ska vara obligatoriskt att undersöka synen när man förnyar sitt körkort. I de flesta EU-länder, bland annat i Finland och Norge, genomförs återkommande synkontroller på bilister efter att de tagit sitt körkort. Så är det inte i Sverige.

Synoptik och Bilprovningen har också tagit fram en film som illustrerar hur dålig sikten blir när bilföraren ser oskarpt redan efter en meter.

   
 Text: Maria Dahlin, Vi Bilägare
Diskutera: Borde det vara krav på synundersökning i samband med att körkortet förnyas?