Dödsolycka föranleder att SMC polisanmäler Trafikverket

I augusti omkom en 50-årig trafiklärare då han fick sladd på sin motorcykel och kanade in i ett vägräcke. Trafikläraren som körde i ett följe av fler motorcyklister iakttog stor försiktighet och körde långsammare än högsta tillåtna hastighet eftersom vägbanan var våt av regn, men trots det förlorade däcken greppet mot vägbanan. Olyckan skedde i på E4 i Vagnhärad. NCC hade nyligen belagt vägbanan med ny asfalt. Efter olyckan utförde Väg- och Transportforskningsinstitutet VTI, mätningar på plats. Friktionen på vägbanan var under godkänd nivå. Flera motorcyklister vittnar om att ”vägen var såphal”. Även räddningstjänst som kom till olycksplatsen uppger att de fick sladd på sin brandbil.

– Detta är fruktansvärt! Vi kan inte acceptera att Trafikverket belägger vägbanor med bristfälligt material som leder till svår halka vid regn. Det är extremt farligt för tvåhjuliga fordon. Dessutom monteras mil efter mil med vägräcken som utformas på ett sätt som kan innebära livsfara för oskyddade trafikanter. I andra länder måste räcken vara utformade så att de är säkra för alla trafikanter, inte bara för bilister, säger Tomas Bergström, ordförande i SMC.

SMC anser att ingen trafikant ska utsättas för livsfara då han eller hon kör på en väg med ny beläggning. SMC vill därför att ansvarsfrågan i det aktuella ärendet prövas.

– Trots att SMC upprepade gånger påtalat hur viktigt det är att se till alla trafikanters säkerhet finns inte vi motorcyklister med som trafikantgrupp i deras regelverk för trafiksäkerhetsarbete. Det rimmar väldigt illa med Nollvisionen, säger Tomas Bergström.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: