Claes Tingvall får guldmedalj

Det är snart tio år sedan Trafikverkets säkerhetsdirektör Claes Tingvall presenterade den så kallade ”nollvsionen” på trafiksäkerhetsseminariet i Tylösand. Visionen var att målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige skulle vara noll döda eller allvarligt skade i trafiken.

1997 beslutade riksdagen om att visionen skulle bli den övergripande strategin för allt trafiksäkerhetsarbete i landet. ”Nollvisionens” idéer har sedan dess tagit sig till andra Europeiska länder och till 43 amerikanska delstater.

För detta arbete och övriga insatser gällande trafiksäkerhetsarbete belönas nu Claes Tingvall med MHF:s högsta utmärkelse i guld.

Så här lyder MHF:s motivering:
”Claes Tingvall tilldelas MHF:s förtjänstmärke i guld för att han med stort mod, uthållighet och kommunikativ förmåga skapat ett helt nytt synsätt när det gäller döda och skadade i trafiken. 
Genom att lansera Nollvisionen i Tylösand 1995 slog Claes Tingvall fast att varje dödsfall måste undvikas med alla till buds stående medel. Tusentals människor i Sverige, Europa och resten av världen har sedan dess överlevt i trafiken tack vare det paradigmskifte i trafiksäkerheten som Claes Tingvall är upphovsman till. Den erkänsla som Sveriges Riksdag, EU och FN gett Nollvisionen genom att ställa sig bakom den i praktisk handling är bevis för att det går att bryta improduktiva, fastlåsta synsätt och skapa en ny hållning som räddar människoliv i trafiken.”

Diskutera: Vad tycker du om ”nollvisionen”?