Byggnadstillstånd för Viking Motor Park

Bygget stötte på hinder när ansökan med detaljplanen till Mark- och Miljödomstolen överklagades. I juni avslogs dock överklagandena och detaljplanen vann laga kraft. Efter det satte teamet bakom full fart igen och förra veckan lämnades 15 pärmar med miljöansökan in till Nacka Tingsrätt.

"Som vi ser det kommer domstolen att sätta ramarna för verksamheten. Vi förväntar oss att få ett utlåtande inom ett år!", skriver Aros Racetrack Dev. AB som ligger bakom banplaneringen. Nu går finansieringsarbetet ut på att kunna starta bygget.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: