Brittiska hjälmtester bara halvvägs rätt?

SHARP (Safety Helmet and Assessment Rating Programme) är det brittiska Department for Transports testprogram för att ge en bild av hur säkra marknadens hjälmar är. SHARP offentligjorde igår, den 12 juni, resultaten av de första omgången hjälmar man låtit testa.

Detta verkar endast vara ett litet steg i rätt riktning då testet baseras på att hjälmarna utsätts för åverkan på samma givna punkter som den högst otillräckliga normen ECE22.05 stipulerar.

MC-Nytts hållning är att SHARP endast anger vilka hjälmar som är bäst av dem som är godkända enligt ECE22.05 och inte om de är bra hjälmar.

Steget i rätt riktning är begränsat till att de hjälmar som är godkända för bruk på vägarna inom EU testas och bedöms. Det som tar luften ur SHARPs test är att ECE22.05 är en ganska intetsägande testmetod. Hjälmtillverkaren kan förstärka hjälmen på de ytor som normen anger skall testas och sedan låta resterande hjälm vara, som i förekommende fall, stora öppna hål täckta av dekorativa aluminiumnät helt utan skyddande verkan. Tillverkaren behöver alltså inte ta fram en helt skyddande hjälm utan bara låta den vara duglig för test på de förangivna testpunkterna.

Det goda i nyheten förtas således av att man lagt ner stor möda och energi på att ta fram en lista på de bästa av hjälmar godkända enligt en norm som inte är förankrad i verkligheten.

Vi på MC-Nytt tror att du som motorcyklist om du kör omkull löper risk att slå i gatan lite var som helst på hjälmen och inte endast på de fem punkter ECE22.05 låter testas.

Nämnas bör att hakpartiet på motorcyklehjälmarna INTE utsätts för slagprov i SHARPs tester.

Vad tror du?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: