Bosch utvecklar nytt antisladdsystem

I dag sker 24 procent av alla motorcykelolyckor i Europa i kurvor. För att reducera dessa olyckor lanserar Bosch MSC (motorcycle stability control). MSC-systemet arbetar tillsammans med ABS, som redan i dag beräknas förebygga omkring 25 procent av alla motorcykelolyckor som leder till personskador.

 

I systemet ingår även eCBS som fördelar bromsverkan mellan fram och bakhjul och som bland annat hjälper motorcykeln att fortsätta svänga vid broms i kurva.

Andra funktioner är överslagsskydd som hindrar att motorcykel slår över framåt eller bakåt vid kraftig acceleration eller bromsning.

 

För mer information, se länken uppe till höger.