Barn gör som sina föräldrar i trafiken

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har nyligen gjort studier gällande unga mopedisters säkerhet och beteende i trafiken.

Resultaten visar att föräldrarnas värderingar och eget beteende i trafiken även påverkar deras barns körstil.

– Föräldrar kan också på olika sätt hjälpa till att förbättra ungdomarnas kunskap och beteende i trafiken. Ungdomar som får tydliga restriktioner är mindre benägna att ha ett riskfyllt körbeteende jämfört med de som inte har sådana restriktioner, säger Sonja Forward på VTI.

Att som förälder införa regler gällande hjälmanvändande och alkoholförbud vid mopedkörning är viktiga steg att ta för att ens barn ska bli säkra trafikanter, enligt VTI.

Artikeln är hämtad från vår syskontidning Vi Bilägare, läs senaste bilnytt genom att klicka här