Bänkning: Indian Scout -16

Motorn svarar snabbt med mycket kraft oavsett vilken av de sex växlarna vi väljer att använda. I våra accelerationsmätningar under testet är den överlägsen och Scout har också högst effekt i förhållande till sina kilon.

När vi mäter de faktiska värdet på bakhjulet i bromsbänk på Stockholms MC-varuhus får vi fram maximala 88,87 hästkrafter vid 7 900 varv. Vridet landar på 87,54 newtonmeter vid 5 900 varv.