Avstånd till framförvarande

Du har koll. Du ser över taket på framförvarande bil och har i bättre översikt över vägbana och periferi än bilisten i sitt säte åtminstone 50 centimeter lägre. Vad det gäller att upptäcka främmande föremål och hinder på vägen har du ett övertag mot bilföraren. Du kan tillgodoräkna dig den fördelen och tycker därmed du rätt tryggt kan ligga en till två meter bakom bilen framför. Men sanningen är den att om bilisten framför plötsligt bromsar, av vad än för anledning, har du gått miste om dyrbar tid och sträcka att reagera och bromsa. Har du dessutom i det läget någon som ligger nära bakom dig i din tur kan du vara riktigt illa ute.

Att hålla avståndet till framförvarande är oerhört viktigt. Varje meter och sekund extra du har i avstånd framåt är din egen insats för vad du vill hinna med om något oförutsett händer.
Samma sak gäller avståndet till fordonet bakom dig. Det är inte ditt ansvar att se till att rätt avstånd är det rätta, det faller på bakomvarande trafikant men kan vara väl så viktigt att hålla under uppsikt. Du vill, liksom framförvarande, ha din egen säkerhetsmarginal bakåt.

Lagen säger att avståndet till ett framförvarande fordon skall anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Bryter man mot detta så kan man få betala penningböter för det (2 000 kronor) och man kan även få körkortet återkallat av Länsstyrelsen. Så detta med för kort avstånd till framförvarande är något som man ser allvarligt på. Men hur gör man om någon som kör bakom struntar i lagar och framförvarande trafikanters säkerhet?
Vi frågar Kjell Lindgren hos trafikpolisen hur man skall göra för att få bort de som kör för nära bakom.
-Släpp förbi dem. Man kan försöka med att signalera med bromsljusen, men det fungerar sällan. Man skall absolut inte bromsa för att markera sitt ogillande. Förutom att man kan få böter för det riskerar man att bli påkörd av den man vill påpeka utrymmesbristen för.
En god regel för att hålla tillräckligt avstånd är den så kallade tresekundersregeln, det vill säga att man håller ett avstånd på minst tre sekunder till fordonet framför. I vissa andra länder rekommenderar man minst två sekunder.
En annan regel är att man ska hålla ett avstånd bakom framförvarande fordon med samma meterantal som man kör i km/tim. Alltså 70 meter bakom ett fordon om man kör i 70 km/tim, men det är svårt att bedöma detta och därför rekommenderas istället tresekundersregeln.

Vårt tips är alltså att du skall se till att värna om din egen rygg och ha respekt för framförvarande att denne får sin marginal till dig. Även om en bil omedelbart bakom är en potentiell livsfara för dig och du som motorcyklist antagligen inte gör några större skador på fordonet framför vid en eventuell sammanstötning finns det risk att du kan komma till skada själv.
Kjelle Lindgren tillägger att även om man har rätt i sak skall man inte hålla för hårt på den rätten för det är du som hoj-åkare som riskerar att skadas svårast om det skulle ske en olycka.

Polisen kommenterar
Kjell Lindgren tycker att han som motorcyklist ofta har en bättre överblick på trafiken än de som sitter i en personbil. Man kan tycka att om man tittar långt fram efter bromsljus så är man säker, men till exempel så förekommer det tyvärr att bromljus är ur funktion. Blir det då ett plötsligt stopp och man färdas i 70 km/tim så hinner man färdas ungefär 19 meter innan man har börjat bromsa. Bromssträckan är ungefär 28 meter och den totala stoppsträckan är ungefär 47 meter. Att tänka på är att moderna bilar många gånger har bättre bromsar än en motorcykel.