Ännu en skattehöjning på bränsle

Regeringen planerar att höja skatten på bensin och diesel ytterligare från och med årsskiftet. Det var i våras som regeringen först flaggade för att skatten på bensin och diesel skulle kunna höjas med 44 respektive 48 öre.

Nu aviserar finansdepartementet om en höjning med fyra respektive fem öre till som en del i budgetpropositionen för 2016. Anledningen sägs vara statens budgetunderskott, behov av att finansiera satsningar inom försvaret och skattens funktion som ”miljöstyrande”.

Bensinpriset vid pumpen beräknas nu bli upp till 60 öre högre i januari, då även momsen stiger.

Diskutera: Vad tycker du om förslaget på ännu en höjning av skatten på drivmedel?