Anderstorp kan få betala 100 000 kronor för buller

Den 4 oktober i år ska ljudnivåerna vid Anderstorp Motorbana gått över gränsen och eftersom banan inte anses ha tagit åtgärder direkt ansöker nu bygg- och miljöförvaltningen i kommunen om utdömande av vite, skriver Värnamo Nyheter. Det kan kosta motorbanan 100 000 kronor, vilket de anser orättvist då det handlar om ett litet överskridande som påverkats av vindbyar. 

– Ljudnivån hos grannarna ska ligga på max 60 decibel, men det kanske låg på 62 decibel som mest vid ett tillfälle. Vad jag bedömer handlar det inte om några astronomiska överträdelser. Det är svårt att avgöra om det kommer från motorbanan eller från omgivningen. Det räcker att det blåser lite så låter det mera. Det är avhängigt hur det blåser och nu blåste det exakt dit där de mätte, säger Kari Lehtimäki, VD för Anderstorps Motorbana AB, till Värnamo Nyheter.

När ljudet överskreds ska en licenskurs på motorsportsgymnasiet ha pågått. Enligt Lehtimäki har de använt samma bilar de senaste åtta åren och det var sex bilar som körde ute på banan.

– Jag vet inte varför kommunen håller på såhär och vad de har för syfte med det. Det var dessutom bara sex bilar som körde. Det är skillnad när det är femtio bilar som kör, fortsätter Lehtimäki.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ska nu avgöra ärendet.