3 av 10: Okej att köra efter en öl

 

6 193 personer i olika åldrar från hela Sverige, varav 73,4 procent män och 26,6 procent kvinnor, har svarat på en enkät av Bilprovningen om inställningen till alkohol och körning.

Totalt uppgav 26,3 procent att de kunde tänka sig att köra bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin, vilket är något lägre än den siffra som kom fram i Bilprovningens förra undersökning i september 2011, då 28,8 procent av de tillfrågade svarade samma sak.

Årets enkät visade att det råder stora attitydskillnader beroende på kön, ålder och bostadslän. 30,6 procent av männen tycker det är okej att köra efter att ha druckit en öl eller ett glas vin, medan en knappt häften så stor andel – 14,4 procent – av kvinnorna kan tänka sig att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin.

När det gäller ålder visar det sig att åldersgruppen 28-32 år är de som i högst utsträckning kan tänka sig att köra efter att ha intagit en öl eller ett glas vin, där hela 39,5 procent svarar att det tycker det är okej.

Stor skillnad syns också mellan länen. I Stockholms och Skåne län är siffran 32,6 procent respektive 32,1 procent. De län där de tillfrågade personerna i lägst utsträckning kan tänka sig att köra efter de ovan nämnda omständigheterna är Västerbotten och Norrbottens län, där 16,7 respektive 18 procent tycker att det är okej.

Enligt Motorförarnas Helnykterhetsförbund bör man avstå från att köra bil i flera timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin.

Andra intressanta nyheter för dig

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: