1 av 4 följer inte mobilförbudet

Den 1 februari i år trädde det nya, striktare mobilförbudet (där bara handsfree är tillåtet) i kraft. Kvdbil lät Sifo titta närmare på hur svenskarna förhåller sig till lagen, resultatet visar att trots att 10 av 10 svenskar är medvetna om den nya lagen så uppger 24 procent att de ibland håller mobilen mot örat när de kör.

– Att så många känner till mobilförbudet visar att vi är på god väg mot säkrare bilkörning – men för att bryta ett invant mönster måste det finnas enkla och bra lösningar. Mobilanvändning med handsfree är fortfarande lagligt men framöver kommer kanske alltfler bilägare att efterfråga bilar med röstassistenter, säger Henrik Otterstedt, vice vd på Kvdbil.

Vanligast är det i Stockholm, där 26 procent uppger att de håller mobilen mot örat – motsvarande siffra är 17 procent i Malmö och Göteborg samt 25 procent i övriga landet. Överlag gör män det mer än kvinnor, 28 procent i jämförelse med 20. Undersökningen visade också att 14 procent ibland SMS:ar samtidigt som de kör.