Bild
Nästa artikel

Video: BMW HP4 RACE på bana

Video

I dag kan vi bjuda på knappt fem minuter härlig video med BMW HP4 RACE på bana. Videon är signerad tillverkaren själv och har ingen pålagd musik. Ökar suget efter sommarens bandagar nu?