Bild
Nästa artikel

Garantier - vad gäller egentligen?

Konsument

Garantin som följer med en ny motorcykel är en trygghet som kräver att du som ägare gör rätt.

Ett av de starkaste argumenten för att köpa en ny, eller relativt ny, motorcykel är den oftast tvååriga fabriksgarantin som följer med fordonet. Garantin ger dig dock inte ett 100-procentigt skydd och är dessutom inte en rättighet utan ­skyldigheter. 
Vad du som ägare måste ha koll på är främst tre saker; vad du får göra, vad du bör göra och vad du måste göra.
Det du som motorcykelägare får göra i form av exempelvis eget underhåll och service av din motorcykel är enkelt – du får göra allting. I en uppmärksammad dom i Marknadsdomstolen fastställdes att tillverkare (KIA i detta fall) inte har rätt att kräva av sina kunder att de ska serva sina bilar på märkesverkstad för att garantin ska gälla. Det är i strid mot EU:s gruppundantag om fri konkurrens. I en annan dom förstärktes detta då den gjorde klart att man inte behöver använda sig av märkesdelar från fordonets tillverkare för att garantin ska gälla (MECA mot Bil Sweden). Det som gäller är att delarna ska vara tillverkade enligt fordonstillverkarens specifikation och produktnorm – då är de enligt EU:s regler så kallade originaldelar. Vad detta i praktiken innebär är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och delarna ska vara av originalkvalitet för att garantin ska gälla.
Det leder oss till vad du bör, och inte bör, göra. Att serva en modern motorcykel kräver inte sällan specialverktyg och möjlighet att kunna koppla upp sig mot hojen och läsa av felkoder och liknande. Sannolikheten att du som hemmamekaniker har tillgång till dessa är liten. När det gäller delar, om du tänker köpa dem från annat håll än från tillverkaren av motorcykeln, måste du få bekräftat att de är av originalkvalitet. Även om det vid ett eventuellt garantianspråk är den som står för garantin som har bevisbördan vid en tvist så har du som konsument ändå ett ansvar – det duger inte att skruva dit vad som helst från eBay och tro att det duger, du måste veta.
Slutligen är det något du måste göra för att garantin ska gälla – följa det som står i motorcykelns instruktions- samt service- och garantibok. Dels givetvis med avseende på serviceintervall men också när det gäller löpande underhåll. När du exempelvis vill reklamera drivpaketet efter 300 mil, men inte rengjort/smort/justerat var 100:e som boken säger, kan du räkna med att få avslag.  Alltså – läs och förstå manualen samt var uppmärksam på undantag kring exempelvis tävlingskörning eller kommersiell trafik.
Allt ovanstående är dock mer teori än praktik, här är det på plats med en varning. Det handlar inte bara om att ha rätt utan också om att få rätt i en eventuell tvist samt att ha orken och ekonomin att driva en process. När det gäller vad som är fackmässigt utfört och vilka delar som håller måttet ligger bevisbördan visserligen inte på dig men du måste kunna styrka att du gjort arbetet enligt tillverkarens anvisningar.   
Konsumentköplagen
I Sverige har vi som motorcykelköpare ett grundläggande skydd genom konsumentköplagen, den lag som reglerar vilka rättigheter du som konsument har när du köper en vara av en näringsidkare. Det är en tvingande lag som innebär att näringsidkaren (återförsäljaren, inte importören i vårt fall) inte får ge dig sämre garantivillkor än vad lagen säger.
Konsumentköplagen ger dig reklamationsrätt i tre år och skyddar dig mot fel på motorcykeln som är ursprungliga, alltså inte ett resultat av att du misskött eller vanvårdat motorcykeln. Inom sex månader från köpet antas alla fel vara ursprungliga och det är upp till återförsäljaren att bevisa en eventuell motsats, därefter ligger bevisbördan hos dig. Viktigt att tänka på är att du måste göra en eventuell reklamation i god tid (inom två månader från att felet upptäckts).
Att tänka på när det gäller såväl konsumentköp- som konsumenttjänstlagen till höger är att de är generellt formulerade. Varje garantiärende är mer eller minde unikt vilket innebär att rättspraxis ofta saknas. Det leder i sin tur till en enskild prövning av varje ärende, om det skulle gå så illa att parterna inte kan komma överens, vilket är slit- och kostsamt.
Genom att använda en auktoriserad märkesverkstad och följa instruktionsbokens skötselanvisningar har du ryggen så fri som möjligt och slipper onödiga problem om något händer – och det är väl själva vitsen med en garanti, eller hur?
Konsumenttjänstlagen
Som konsument har du också ett skydd när du köper en tjänst genom konsumenttjänstlagen. Den gäller arbete på lösa saker, däribland service på motorcyklar, och är likt konsumentköplagen tvingande. De garantier som en verkstad utlovar på utfört arbete samt delar får inte vara sämre än vad lagen dikterar.
Det en verkstad enligt lagen är skyldig att göra är att utföra arbetet fackmässigt, både med avseende på arbetet men också materialet som används. Dessutom är verkstaden skyldig att ersätta dig för en eventuell skada som orsakats på grund av fel som kan härledas till utfört arbete. Det är också upp till verkstaden att bevisa att felet låg utanför dennes kontroll, det är alltså hos dem bevisbördan ligger.
Även om verkstaden ska utföra arbetet fackmässigt är det viktigt att komma ihåg att det handlar om avtalat arbete. Här gäller det att du som kund är tydlig med vad du beställer och får skriftligt på att du ska få en service enligt tillverkarens anvisningar. Detta gäller oavsett om det är en auktoriserad märkesverkstad eller en fristående dito. Efter servicen ska serviceboken stämplas och du ska få ett serviceprotokoll. Tänk på att såväl servicebok som protokoll är värdehandlingar och i många fall det enda du som ­motorcykelägare har som bevis på vad som gjorts på din motorcykel.
Tilläggsgarantier
Tilläggsgaranti är något flera tillverkare idag erbjuder. Honda som ensam tillverkare erbjuder en kostnadsfri ­förlängning av fabriksgarantin upp till totalt fem år. 
Suzuki, Victory och Yamaha ger ett motsvarande tillägg som innefattar motor, växellåda och elektronik. 
Ducati och Kawasaki säljer en ­förlängd fabriksgaranti.
Som tidigare nämnts får enligt lag den vanliga tvååriga fabriksgarantin inte ­villkoras. När det gäller tilläggsgarantierna är situationen annorlunda och rättsläget kring vad som får, och inte får, krävas är oklart och rättspraxis saknas.
De flesta tillverkare med tilläggsgaranti har som krav att samtliga servicar skall göras av auktoriserad märkesverkstad, från den allra första leveransservicen, för att tillägget skall gälla. Läs reglerna kring vad som gäller för din eventuella tilläggsgaranti noga och är du osäker – fråga.
Precis som för fabriksgarantin gäller en eventuell tilläggsgaranti inte slitdelar som koppling, bromsar med mera vars slitage kan relateras till normalt brukande.
Är du spekulant på en begagnad motorcykel, se till att kolla service­historiken – gäller garantin fortfarande? Saknas serviceboken är 10–20 procents avdrag på priset en bra  tumregel för en nyare motorcykel.
Vad säger...

Vad säger ­konsumentverket?
Som sakkunnig jurist på Konsument­verket med speciell inriktning på motorfrågor ­arbetar Ulf Stefansson dagligen med frågor som relaterar till garantier.

– Det finns ingen särskild lag som specifikt reglerar garantier, förklarar Ulf. Det vi framför allt har att luta oss på är konsumentköplagen samt konsumenttjänstlagen. 

När det gäller fabriksgarantier är det ­mindre komplicerat, värre är det med ­eventuella tillägg.

– Rättsläget är inte helt klart, fortsätter han. Det gäller framför allt tilläggsgarantier av olika slag. Det är möjligt att det inte går att villkora tilläggsgarantier, med hänvisning till att det är konkurrensbegränsande, men i nuläget har detta inte prövats.

 

Vad säger MCRF?
Per Johansson är VD på McRF, branschorganisationen för Sveriges importörer och leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör.

– Frågor som rör garantier är mycket ovanliga, berättar Per. Inom McRF har vi ingen generell policy för hur vi ska hantera garantiärenden, och eftersom vi diskuterar det så sällan tyder det på att medlemmarna sköter det på ett bra sätt på egen hand.

– Däremot, fortsätter han, är det min rekommendation att alla medlemmar i McRF ska följa beslut från ARN. Det viktigaste är ju i slutänden att kunden blir nöjd.

 

Vad säger SMR?
Sveriges motorcykelhandlares riksförbund, SMR, representerar ett 60-tal motorcykelhandlare och verkstäder. Som SMR-ansluten handlare och verkstad har man som policy att alltid följa ARN:s beslut om en tvist skulle uppstå.

– Generellt sett har vi väldigt få motorcykel­ärenden, berättar Dan Olsson, sekreterare på SMR. Förutom lågprismopeder från Kina, som ibland säljs på vissa lågprisvaruhus där varken kunden eller försäljaren vet sina skyldigheter eller rättigheter, handlar det oftast om rena ­missförstånd. De kan bero på dåligt form­ulerade avtal eller att man på olika sätt varit otydlig med vad man beställt eller levererat. Att det är så få ärenden kan bero på att det löser sig redan hos handlarna, avslutar han.

Om olyckan är framme

1. Om du får ett problem med din motorcykel som du misstänker kan vara ett garantiärende är grundregeln att du ska  kontakta den återförsäljare (ÅF) du köpte motorcykeln av (vissa märken har andra rutiner där det räcker med att det är en auktoriserad ÅF). När du köpte motorcykeln ingick du och säljaren ett avtal och därför är säljaren den du ska förhandla med. Gör detta snarast möjligt, senast inom två månader, och gör det helst skriftligt via mejl som du ska se till att få svar på (bekräftelse på att det är mottaget). Om du gör det via telefon ska du anteckna datum och klockslag samt namnet på den du talat med.

 

2. Förhoppningsvis löser sig det hela redan efter ovanstående. Om du och den som svarar för garantin (i detta fall importören men genom en ÅF) inte ­kommer överens ska du ta kontakt med konsumentvägledaren i din kommun. 

En konsumentvägledares uppgift är att hjälpa dig med hur du ska agera i en enskild tvist med ett företag. Den hjälpen kan exempelvis bestå i tolkning av konsument­köplagen, konsument­tjänstlagen samt hjälp med att formulera en reklamation på ett korrekt sätt. Eftersom konsumentvägledningen ska vara opartisk erbjuder vissa vägledare också medling mellan parterna, dock har vägledaren ingen beslutsrätt utan kan endast ge rekommendationer. Tänk på att konsument­vägledaren (som är en gratistjänst) också kan hjälpa dig innan ett köp genom hjälp att tyda avtal och villkor med mera. 

På www.konsumentverket.se alternativt på din kommuns hemsida hittar du kontaktuppgifter.

 

3. Om ni inte kan komma överens med hjälp av konsumentvägledaren är nästa steg att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

På www.arn.se finns information om vad en anmälan ska innehålla i form av bevisning och beskrivning av tvisten samt eventuella dokument som kvitton, avtal med mera som kan vara av intresse och vikt för ARN:s beslut. 

Tänk på att ARN inte gör någon egen utredning utan enbart tar hänsyn till den information som tillhandahålls av parterna. Det är därför att yttersta vikt att du är tydlig och saklig i din beskrivning samt att du verifierar alla påståenden med fakta och bevisning. 

Likt konsumentvägledarens råd är ARN:s beslut endast en rekommendation och alltså inte tvingande.

Efter att ARN fattat beslut gör de en uppföljning på samtliga ärenden för att se vilka företag som följt rekommen­dationerna. Information om vilka företag som inte följt dem lagras i ARN:s ärendesystem går att beställa från ARN eftersom det är offentlig information.

 

4. Skulle mot all förmodan ni fortfarande vara oense efter ARN:s beslut återstår bara en stämningsansökan till tings­rätten. I detta skede bör du ta kontakt med antingen en advokat eller återigen ­kommunens konsumentvägledare.

Hur en stämningsansökan går till väga kan du få information om från din lokala tingsrätt, på www.domstol.se kan du se vilken du hör till.

Värt att ha i åtanke är att en stämning är ett civilrättsligt mål till skillnad från ett brottsmål. Det innebär att alla rättegångskostnader samt eventuella omkostnader för ombud med mera som regel bekostas av den som förlorar – det kan alltså bli mycket dyrt. Dock kan du ha ett visst rättsskydd genom din fordonsförsäkring men ­eftersom villkoren varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolag måste du undersöka vad som står i ditt försäkringsbrev.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.