Bild
Nästa artikel

Chans till finans

Konsument

Få har möjlighet att köpa en ny motorcykel med ett par sedelbuntar och säga »behåll växeln«. Som tur är finns andra finansieringsmöjligheter.

Att låna pengar, eller köpa på avbetalning, har länge varit det normala sättet att köpa bil på. Motorcyklar har dock stadigt ökat i popularitet, och numera erbjuder flera banker även speciella »MC-lån«. I grunden skiljer de sig inte från vanliga lån, eller billån för den delen, utan bör snarare ses som en marknadsföringsåtgärd från bankens eller kreditinstitutets sida. Icke desto mindre; de är ofta ett bra sätt att finansiera hojen på. Eftersom motorcykeln lämnas som säkerhet för lånet erbjuds ofta en konkurrenskraftig ränta – men ta för vana att jämföra bankernas erbjudanden. 
– Vissa har luriga kampanjer som skyltar om låg ränta, men bara en kort del av tiden, sedan ökar den, berättar Jerker Axelsson, VD för Bike Trollhättan. Se också till att kolla villkoren vid stöld.
Kanske är du student, eller medlem i en fackförening som har avtal med någon bank? Det kan ge en avsevärt lägre ränta, eller göra att du till exempel slipper betala en uppläggningsavgift för lånet.
 
Smidigt med avbetalning – Flera handlare erbjuder idag möjligheten till avbetalning då du köper en ny eller begagnad motorcykel. Detta kan vara den mest fördelaktiga finansieringsmöjligheten, särskilt då avbetalningen ibland är kopplad till olika erbjudanden. 
Till exempel jubileumsfirande, utförsäljning av utgående modeller, paketpris med försäkring eller liknande, och räntan kan vara lägre än på motsvarande banklån. Generellt används då också motorcykeln som säkerhet för lånet, vilket har för- och nackdelar för dig som köpare. Till fördelarna hör att långivaren oftast kan erbjuda en lägre ränta, dels för att man vill locka handlarens kunder att nappa på just det erbjudandet, dels för att man genom att ha säkerhet i motorcykeln tar en lägre risk att inte få igen sina pengar. Om du inte betalar tar banken helt sonika tillbaka motorcykeln och säljer den på exekutiv auktion. Till nackdelarna hör att motorcykeln tekniskt sett tillhör banken tills den är till fullo betald. Oftast finns vissa krav förknippade med en sådan avbetalning. I regel måste motorcykeln säljas av en auktoriserad handlare, den får inte vara äldre än ett visst antal år, och ofta går det bara att låna upp till 80 procent av motorcykelns värde. Resterande 20 procent får du betala själv, antingen som kontantinsats eller genom att lämna din gamla motorcykel som inbyte. Dessa regler är förstås till för att skydda banken. På samma sätt krävs nästan alltid att du är över 18 år gammal, har en fast årsinkomst som av banken bedöms vara tillräckligt hög och att du är fri från betalningsanmärkningar.
– Det vanligaste folk vill ha hjälp med är annuitetslån, berättar Jerker.
 
Låna själv – Om handlaren inte erbjuder några avbetalningsmöjligheter, och den motorcykel du vill köpa inte uppfyller kraven för MC-lån, finns alltid möjligheten till så kallade blancolån. Ett blancolån är ett lån som banken ger dig på basis av din uppskattade betalningsförmåga, och lånet ställs utan säkerhet. Enkelt uttryckt bryr sig inte banken om vad du lånar till; vad de anbelangar är en motorcykel ett lika gott investeringsobjekt som en resa till Paris med din bättre hälft eller ett parti begagnade kåsor från försvarsmaktens restlager. Eftersom banken inte har någon säkerhet i lånet – om du låter bli att betala tillbaka måste banken begära utmätning via Kronofogden – är ofta räntan något högre. Dessutom är nästan alltid kraven på dig som låntagare högre, oftast krävs till exempel fast anställning sedan några år. 
En möjlighet som kan ge allra lägst ränta är ifall du har ett bolån som går att utöka.
 - Det var vanligare förr, berättar Jerker. Men numera är det vanligare att man lånar specifikt till en motorcykel. 
Om du inte uppfyller bankens krav för att få lån återstår fortfarande en möjlighet: Att låta någon gå i borgen för dig. Den personen måste förstås godkännas som kreditvärdig av banken, och om du inte betalar kan banken kräva in pengarna av denne. Notera att de allra flesta banker tillämpar så kallad solidarisk borgen. Det betyder att alla borgensmän ansvarar för hela skulden i sin helhet ifall den som tog lånet inte betalar. 
Ordlista

Amortering

Betalning av skuld, oftast en delbetalning. Består vanligen av ränta för ­skulden och en avbetalningsdel.

Annuitetslån

Ett lån som betalas med samma belopp vid varje betalningstillfälle. Det betyder att de första betalningarna till största delen består av räntebetalning och de sista betalningarna nästan uteslutande av avbetalning av lånet.

Aviavgift

Extra avgift som banken tar ut för att skicka ut avier varje månad. Vanligen cirka 25 kronor. Många banker erbjuder autogiro och/eller E-faktura, och då slipper man aviavgiften.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet.

Borgen

Ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar.

Borgensman

En person som gått i borgen. Ej att ­förväxla med borgenär.

Borgenär

Den som lånar ut pengar. Motsats till ­gäldenär.

Effektiv ränta

Faktisk ränta, inklusive alla avgifter. Ett jämförelsemått för krediter som tar hänsyn till ”ränta på ränta-effekt” och samtliga kostnader associerade med krediten.

Förtidsinlösen

Innebär att du som låntagare har rätt att utan avgift lösa lånet i förtid ifall du önskar.

Gäldenär

Den som lånar pengar, och därmed har en skuld till en annan person (eller en bank).

Kontantinsats

Den del av köpeskillingen som betalas kontant, dvs med egna pengar, och inte lånas.

Leasing

Går ut på att leverantören säljer motor­cykeln till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut den till dig. I stället för att köpa betalar du en leasingavgift. Kan vara ett intressant alternativ för företag, som har möjligheten att skaffa fordon utan att binda kapital eller belasta befintliga krediter, och dra av momsen för leasingavgiften.

Lånelöfte

Garanti från lånegivaren om att få låna ett visst belopp. 

Löptid

Tidsperioden från att lånet tas till att det ska vara helt återbetalt. Längre löptid ger vanligen lägre månadskostnad, men högre totalkostnad på grund av ökade ränteutgifter.

Rak amortering

En avbetalningsplan där återbetalningsdelen av lånet är konstant genom lånets löptid. Effekten blir att beloppet som betalas vid varje amortering minskar med tiden eftersom skulden som räntan baseras på minskar.

Restvärde

Det beräknade värdet på motor­cykeln efter att leasingperioden är slut. ­Vanligen även det pris till vilket du erbjuds att köpa loss den, ifall du vill.

Säkerhet

Garanti för skydd mot förlust som lån­givare ofta kräver av låntagare. Kan utgöras av pant (banken tar över din motorcykel om du inte betalar) eller i form av borgen. Ett lån med säkerhet brukar ha lägre ränta, eftersom bankens risk att inte få igen sina pengar är lägre.

Uppläggningsavgift

Avgift för uppläggningen av ditt lån. Ska täcka kostnader som uppstår av behandlingen av ärendet.

Exempel på lån

Blancolån (Santander)

KTM Duke 690: 71 900 kronor

Lånetid 5 år med ränta på 6,45 %, aviavgift på 55 kronor, uppläggnings­avgift på 595 kronor, utan restvärde och kontantinsats på 14 800 kronor (20 %). Månadskostnad på 1 118 kronor. Lånet kostar 67 080 kronor exklusive kontantinsats.

 

Blancolån (Santander)

Kawasaki ZX– 10R: 171 900 kronor

Samma avtal som ovan med en ­kontantinsats på 34 400 (20 %) ger en månadskostnad på 2 685 kronor. Lånet kostar totalt 161 100 kronor exklusive kontantinsats.

 

Märkeslån

Harley-Davidson 883 Roadster: 103 900 kronor

Lånetid 5 år med rörlig ränta på 5,95%, uppläggningsavgift på 495 kronor, aviseringsavgift på 45 kronor, utan restvärde och kontantinsats på 20 780 kronor (20 %). Månadskostnad på 1 605 kronor. Totalt kostar lånet 96 300 exklusive kontantinsats. 

 

Märkeslån (Via ­Handelsbanken)

Yamaha FJR 1300: 159 900 kronor

Lånetid 5 år med ränta på 5,95 %, uppläggningsavgift på 495 kronor, utan restvärde och kontantinsats på 31 980 kronor (20 %). Månadskostnad på 2 470 kronor. Totalt kostar lånet 148 200 ­kronor exklusive kontant­insats. 

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.