Motorsport undantas från europeiskt försäkringskrav

Du har troligtvis inte hört talas om det, men ”Motor Insurance Directive” är ett direktiv inom EU som funnits rätt länge och gjort det lättare att resa kors och tvärs över kontinenten. Bland annat gjorde den så att man inte behöver kontrollera försäkringspapper när man kör över landsgränser. EU vill nu utöka direktivet med utvidgat försäkringskrav.

Det nya europeiska kravet påminner om trafikskadelagen, men det kräver att trafikanter i EU-länderna ska ha försäkring som gäller oavsett plats och typ av fordon – oavsett om det är gatlegalt eller speciellt tjänstefordon. Direktivet sägs ha tagits fram efter att en slovensk bonde slogs ner från en stege av en traktor som backade, vilket pekade på att alla slags fordon behöver försäkring.

Detta är så klart problematiskt för motorsport, då det idag inte finns någon försäkring tillgänglig för detta. Sån tur var har motorsportsorganisationerna lobbat för ett undantag. Detta har lett till att IMCO, kommittén ansvarig för MID, röstade igenom undantaget för motorsport med 32 röster mot 2. En rapport som presenterades i samband med omröstning gjorde klart att en linje borde dras mellan fordon för trafik och icke-trafik. 

Än är inte allt juridiskt avklarat, men det är ett första, tydligt steg för motorsportens fortlevnad i Europa.