Bild
Nästa artikel

Forskare: Sänk hastigheten i tätort

Nyhet

Kör alla max 30 kilometer i timmen är dödsrisken nära noll. Nya skyltar räcker dock inte, men kanske begränsningar i motorerna gör det, anser forskare.

Trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola har analyserat de senaste årens forskning om hastigheter och olyckor, och kommit fram till att hastigheten inom tätorter bör sänkas till max 30 km/tim.

– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/tim är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/tim är risken för att dö eller skadas allvarligt ca 20 gånger större. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och delaktig i analysen.

Forskarna har tagit hänsyn till några olika faktorer då de dragit slutsatsen. Personer över 60 år är extra känsliga för krockar i över 30 km/tim, och i hastigheter under 30 km/tim fungerar samspelet mellan bilister, cyklister och gående betydligt bättre. Dessutom är bilförares spontana benägenhet att väja mot cyklister mycket starkare vid max 30 km/tim, då 70 procent av bilisterna hinner väja.

Men att sätta upp nya 30-skyltar har ingen större effekt på den verkliga hastigheten, anser man. I stället krävs någon form av systemskifte, med nya sätt att använda stadens ytor för ett bättre samspel mellan trafikanter, samt en anpassning av fordonen.

En sådan anpassning skulle kunna vara något system som kan begränsa hastigheten vid stadskörning.

– Dagens motorer är optimala för hastigheter i 50-90 km/tim och således inte anpassade för stadskörning. Det behövs mer forskning om hur ett system där det inte går att köra fortare än 30 km/tim skulle fungera i praktiken och hur det skulle upplevas av stadens invånare, säger Åse Svensson, som också deltagit i analysen.

Att det tar något längre tid att färdas genom staden lyfts fram som den enda nackdelen med en sänkt tätortshastighet.

Kommentarer

#1
2012-09-26 09:41

Hur många av dessa 52 hade uppfälld huva och musik i öronen?
Om Andras Varhelyi befinner sig i Lund kan han bara titta ut genom fönstret.

#2
Zatopek
2012-09-26 11:02

Många dödade o svårt skadade på stan!
Gående uppträder alldeles för nonchalant!
Eller känner sig (falskt) trygga o räknar kallt med att övriga trafikanter tar ansvar/visar hänsyn på övergångsstället.
Finns det nån elektronisk repellent till bilar som kan få fotfolket att akta sig?

Man kanske ska vänta med 30-skylten nu när många kommuner slipar bort sebraränderna på övergångsstället och kanske t.o.m bygger gångpassage
http://www.harryda.se/trafikochkommunikation/trafiksakerhet/overgangsstalleochgangpassage.4.7ce8341111d19a4cf6c800031618.html

A.Varhelyi kan ju forska vidare på utfallet av den åtgärden som Å.Svensson sen hjälper till att analysera åt oss i verkligheten.

#3
2012-09-26 12:08

"Kör alla max 30 kilometer i timmen är dödsrisken nära noll. Nya skyltar räcker dock inte, men kanske begränsningar i motorerna gör det, anser forskare."
Älskar det här argumentet :)
Då har jag ett förslag - Stryp alla fordon så att de gör 5 km/h, då lär vi inte få några dödsolyckor eller olyckor överhuvudtaget...

#4
2012-09-26 12:32

Visste baske mig inte att den allra vassaste delen av raketforskareliten satt i Lund och producerade sådana här väl genomlysta och tokgenomtänkta rapporter. Slår en faktiskt med häpnad.

Man kan ju ändå hoppas att det inte är statsunderstödd forskning de bedriver…fast det är kanske liiite mycket begärt?

#5
2012-09-26 15:09

Hastighet inom tätort bör sänkas men vad är tätort ? Är det stadsmiljö i trånga gränder eller fyrfiliga vägar med motorvägsstandard som också finns innanför tätorten/staden ? Eller är det en förbifart vid en by som ska sänkas till max 30km/t.? Jag utgår ifrån att här menas trånga gator i innerstadsmiljö men sedan vid genomförandet sänks alla vägar, även de med motorvägsstandard till 30 km/t om de ligger inom stadens gränser. Kan man inte ge dessa s.k. "trafikforskare" ett annat arbete som det finns någon nytta med ? Så slipper vi läsa den här typen av intelligensbefriat trams. Folk håller ju redan idag låg hastighet i gränder och många 50-vägar inom tätort kunde höjas till 70 utan ökad risk.

#6
2012-09-27 10:20

Man har forskat på hur bilisterna interagerar med cyklister o fotgängare, så dom 52 omkomna personerna i trafiken är sannerligen inte motorcyklisterna skuld till!
Premien borde vara att vi på hoj får fortsätta att köra som hittills och visas upp som det goda exemplet i 0-visonsprojektet, hehe
Annars så är det ju så idag att i stadskörning är medelhastigheten ca 25km/h. Enligt trafikforskaren Christer Hydén skulle 30-skylten inte innebära nån väsentlig tidsskillnad när man kör från A till B och tvingas samverka med övriga på gatorna och stanna för rödljus och vid övergångsställe etc.
Men :
inte ens när jag kör på min antiabsitinensMonkey, som jag tar fram ibland torra o vackra dagar vintertid, får jag köra full throttle med dom nya hastighetförslagen.
För vem vill åka fast för fortkörning på 30-sträcka där man riskerar körkortet mer än nån annanstan?

#7
2012-09-30 01:40

Det är jävligt svårt att träffa fotgängare etc. med en vanlig mc; bprde kanske skaffa en Guldwinge..... :)

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.